Cổng thông tin điện tử Trường Tiểu học Túc Duyên
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TRỤ SỞ LÀM VIỆC, CƠ SỞ HOẠT ĐỘNG SỰ NGHIỆP NĂM 2020

  Bộ, tỉnh: Phòng GD&ĐT thành phố Thái Nguyên
Cơ quan quản lý cấp trên: Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Thái Nguyên
Cơ quan, tổ chưc, đơn vị sử dụng tài sản: Trường tiểu học Túc Duyên
Mã đơn vị: T55046008124
Loại hình đơn vị: Đơn vị sự nghiệp
         Mẫu 09b-CK/TSC
                               
  CÔNG KHAI TÌNH HÌNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TRỤ SỞ LÀM VIỆC, CƠ SỞ HOẠT ĐỘNG SỰ NGHIỆP NĂM 2020 
                               
   Công khai về đấtCông khai về nhà  
     Hiện trạng sử dụng đất đên thời điểm công khai (m²)  Giá trị theo sổ kế toàn (Nghìn đồng)Hiện trạng sử dụng nhà đên thời điểm công khai ( lấy theo diện tích sàn sử dụng (m²))  
                 
 SttDanh mục trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệpDiện tích (m²)Giá trị quyền sử dụng đất theo sổ kế toán (Nghìn đồng)Trụ sở làm việcHoạt động sự nghiệpSử dụng khácNăm sử dụngTổng diện tích sàn sử dụng(m²)Nguyên giáGiá trị còn lạiTrụ sở làm việcHoạt động sự nghiệpSử dụng khácGhi chú 
                 
      Không kinh doanhKinh doanhCho thuêLiên doanh liên kết      Không kinh doanhKinh doanhCho thuêLiên doanh, liên kếtSử dụng hỗn hợp   
 12345678910111213141516171819202122 
 1Tổ 8 - Phường Túc Duyên - Thành phố Thái Nguyên, Phường Túc Duyên, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên                     
 1.1Nhà để xe học sinh,Tổ 8 - Phường Túc Duyên - Thành phố Thái Nguyên, Phường Túc Duyên, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên        201194,0039.000,0018.424,98 94,00       
 2Tổ 8 - Phường Túc Duyên - Thành phố Thái Nguyên, Phường Túc Duyên, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên                     
 2.1Nhà vệ sinh giáo viên,Tổ 8 - Phường Túc Duyên - Thành phố Thái Nguyên, Phường Túc Duyên, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên        201024,00122.600,0041.659,48 24,00       
 3Tổ 8 - Phường Túc Duyên - Thành phố Thái Nguyên, Phường Túc Duyên, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên                     
 3.1Cải tạo sửa chữa nhà vệ sinh học sinh,Tổ 8 - Phường Túc Duyên - Thành phố Thái Nguyên, Phường Túc Duyên, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên        201324,00119.230,0063.764,20 24,00       
 4Tổ 8 - Phường Túc Duyên - Thành phố Thái Nguyên, Phường Túc Duyên, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên                     
 4.1Nhà lớp học 2 tầng 10 phòng ( nâng cấp),Tổ 8 - Phường Túc Duyên - Thành phố Thái Nguyên, Phường Túc Duyên, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên        2003622,00535.190,00  622,00       
 5Tổ 8 - Phường Túc Duyên - Thành phố Thái Nguyên, Phường Túc Duyên, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên                     
 5.1Nhà bảo vệ ( nâng cấp),Tổ 8 - Phường Túc Duyên - Thành phố Thái Nguyên, Phường Túc Duyên, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên        200320,0064.384,0011.729,00 20,00       
 6Đất,Tổ 18 - Phường Túc Duyên6.559,604.173.600,00 6.559,60                 
 6.1Nhà lớp học 2 tấng 6 phòng học,Tổ 18 - Phường Túc Duyên, Phường Túc Duyên, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên        2017425,602.139.399,00585.906,85 425,60       
 6.2Mái vòm sân chơi,Tổ 18 - Phường Túc Duyên, Phường Túc Duyên, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên        2015155,52109.160,0065.474,17 155,52       
 6.3Nhà ăn, bếp bán trú,Tổ 18 - Phường Túc Duyên, Phường Túc Duyên, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên        2008111,62225.280,17112.858,99 111,62       
 6.4Mái vòm sân chơi, mái vòm sân khấu,Tổ 18 - Phường Túc Duyên, Phường Túc Duyên, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên        2014335,60269.950,00143.919,34 335,60       
 7Tổ 8 - Phường Túc Duyên - Thành phố Thái Nguyên, Phường Túc Duyên, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên                     
 7.1Nhà để xe giáo viên,Tổ 8 - Phường Túc Duyên - Thành phố Thái Nguyên, Phường Túc Duyên, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên        201147,2057.941,0027.720,68 47,20       
 8Tổ 8 - Phường Túc Duyên - Thành phố Thái Nguyên, Phường Túc Duyên, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên                     
 8.1Nhà vệ sinh học sinh,Tổ 8 - Phường Túc Duyên - Thành phố Thái Nguyên, Phường Túc Duyên, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên        200324,0023.677,00  24,00       
 9Tổ 18 - Phường Túc Duyên - Thành phố Thái Nguyên, Phường Túc Duyên, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên                     
 9.1Nhà vệ sinh học sinh,Tổ 18 - Phường Túc Duyên - Thành phố Thái Nguyên, Phường Túc Duyên, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên        201940,00241.463,00209.251,84 40,00       
 10Tổ 8 - Phường Túc Duyên - Thành phố Thái Nguyên, Phường Túc Duyên, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên                     
 10.1Nhà hiệu bộ cấp IV,Tổ 8 - Phường Túc Duyên - Thành phố Thái Nguyên, Phường Túc Duyên, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên        2001126,00198.417,747.634,03 126,00       
                               
     Người lập biểu
(Ký, họ tên)
      TP. Thái Nguyên, ngày 19 háng 01 năm 2021
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
(Ký, họ tên và đóng dấu)
      
     Phạm Thị Thuý      Phạm Quỳnh Trang       

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan